فهرست شرکتها و مشاغل مرتبط با المپيك
hedex
جايگاه شايسته و ويژه ي فعالين و دست اندرکاران کسب و کارهاي فعال در حوزه المپيك   Olympix.ir

صفحات و سایت های عضو گروه

ليست زير براساس جستجو در پايگاه جامع اطلاعات کسب و کارها و موسسات براي کليدواژه هاي « المپيك » ايجاد شده و کليه ي کسب و کارها و مشاغل مرتبط مي توانند با خريد « توان » نسبت به کسب موقعيت بالاتر و نمايش برجسته ي کسب و کار خود در ليست زير اقدام نمايند!
با انتخاب سايت يا سايتهاي تخصصي ي کسب و کار خود در ميان 10 هزار سايت عضو گروه سايتهاي اينترنتي آي
در ميان رقبا و همکاران خود، همواره حضوري برجسته و موثر داشته باشيد!

ترتيب، تعداد و محتواي رکوردهاي فاقد توان آگهي ( يا رکوردهاي طوسي رنگ ) ثابت نخواهند بود و روزانه و حتي بطور اتفاقي تغيير مي کند.
جهت حضور دائمي و پررنگ و برجسته در ابتدا يا موقعيت هر چه بالاتر در ليست، مي توانيد نسبت به خريد تعداد « توان » لازم، اقدام نماييد.
بهاي هر توان براي هر ماه در هر يک از سايتهاي عضو گروه سايتهاي اينترنتي آي، معادل يکصد هزار تومان مي باشد!

المپيك
آدرس: تبريز جاده تهران، سه راه اهر، ابتداي جاده وليان، كوي صنعتي بابك
تلفن: 04116372854 ايميل: olampicshoes@yahoo.com فکس: 04116372856

آكادمي ملي المپيك و پاراالمپيك
تلفن: 26216188 وبسايت: www.olympicacademy.ir ايميل: bigdeli@olympicacademy.ir فکس: 26216204
صرافي المپيك (شركت تضامني قاره وشركاء)
آدرس: تهران چهارراه استانبول روبروي سفارت تركيه پلاك 154
تلفن: 66717287 وبسايت: www.o-xe.com فکس: 66739350

ستون تبلیغات

شارژ کارتريجفروش کاغذفروش کارتريجتعمير پرينترتعمير فکسفروش پرينترکالر آي ديمجتمع زرين ندا